Kafè-kameratene

Faksimile fra Telen 23.03.2019.

Hvordan logge på Canvas

Videoen viser hvordan en logger inn på Canvas

Velkommen til oppstart vår 2019.

Her finner du lenker til samlingsoversikter for studiekompetanse og fellesfag yrkesfag, vår 2019.

Jun.
21
Siste skoledag Skoleruta
God sommer! 
Jul.
05
Se flere hendelser